Krijg je elektrische step voor een vast maandelijks bedrag

Als je step kapot gaat, herstellen of swappen we uw step binnen 48 uur, zodat u zelf niet voor het onderhoud of herstel hoeft te zorgen.

Een nieuwe manier van vervoer

Elektrische step te huur in België

Uw persoonlijke step

Kies het model van uw elektrische step en wij bezorgen hem bij uw thuis!

Zonder verplichting

U kunt uw abonnement altijd stopzetten en uw product terugsturen.

Hij rijdt altijd

Uw step gaat kapot? Neem contact met ons op. We leveren binnen maximaal 2 dagen een nieuw product af.

 

Kijk hier naar onze modellen!

Het abonnement omvat: Levering bij uw thuis + Onderhoud/herstel

1/1

Eco

39€ per month

Good choice for starters!Xiaomi M365

(or equivalent)


Speed: 25 km/h
Range: up to 25 km
Motor power: 250 W39€ activation fee

1/1

Premium (Popular)

79€/m 

69€ for the first 3 months

(then 79€/month)


Better range, higher power, more comfort!


Ninebot Max G30

(or equivalent)


Speed: 30 km/h

Range: up to 60 km

Motor power: 350 W


Only 49€ activation fees

1/1

Standard

59€/m 

49€ for the first 3 months

(then 59€/m)

Good mix of performance & range


Xiaomi Pro 2

(or equivalent)


Speed: 30 km/h

Range: up to 30-40 km

Motor power: 300 W


Only 39€ activation fee

1/1

eBike

59€ per month

The electric bike always with you!


Megawheels EB07

(or equivalent)


Speed: 25 km/h

Range: up to 40 km

Motor power: 250 W


59€ activation fee

 

Meest Gestelde Vragen

Staat je vraag hier niet bij?


Lees hier meer
Wat is een abonnement van elektrische step?


Een abonnement betekent toegang tot een elektrische step voor een bepaalde duur - zolang u wilt en betaalt. Het is anders dan leasing: u hoeft geen contract te tekenen voor 12-24-36 maanden, en u zult de step niet bezitten op het einde van uw abonnement. Wij bieden de flexibiliteit van 'no-commitment', wat betekent dat u uw abonnement op elk moment kunt opzeggen - met slechts een opzegtermijn van één maand. En wij zorgen voor uw step op elk moment dat u onderhoud en reparatie nodig heeft - gratis*!
Hoe kan ik een STEP bestellen?


U kunt uw step gemakkelijk bestellen op onze pagina. U kunt op bestel nu!' klikken, het bedrag van de eerste maand betalen en uw leveringsdatum selecteren. Als u niet overtuigd bent, kunt u uw contactgegevens invullen en zullen wij u contacteren om onze dienst uit te leggen en uw vragen te beantwoorden.
Wat als mijn step kapot gaat?


Als er iets misgaat met uw e-step, neem dan contact met ons op met de gegevens van de schade per e-mail op info@ridestep.co of via WhatsApp (0486935284). Afhankelijk van het probleem plannen we een herstelling ter plaatse of vervangen we uw defecte step door een werkende. Wij zorgen ervoor dat uw step altijd werkt!
Wat is de minimale contractduur en opzegtermijn?


U kunt uw abonnement te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat de minimale looptijd van het abonnement 2 maanden is.
Hoe cancel ik mijn STEP abonnement?


U kunt ons een e-mail sturen naar info@ridestep.co om de opzegging van uw abonnement aan te vragen. Op basis van de opzegtermijn van een maand zal ons team een maand na uw aanvraag een pick-up plannen.
Wat als mijn step wordt gestolen?


In geval van diefstal kunt u direct contact met ons opnemen met alle nodige details, zoals datum, locatie en hoe het incident is gebeurd. U dient de diefstal aan te geven bij de politie en ons binnen 48 uur na het incident het geregistreerde rapport door te sturen. Wij berekenen een vergoeding afhankelijk van de soort step dat u gebruikt. Als u uw abonnement wilt voortzetten, ontvangt u een nieuwe step binnen 48 uur na de melding, na betaling van de nalatigheidsvergoeding.
Waar is de activeringskost voor?


We vragen een eenmalige betaling aan bij de levering. Deze activeringskost dekt de eerste levering op uw adres, de volgende logistieke kosten voor aankomende swaps (ruilen) en annulering, alle herstellingen/onderhoud tijdens de duur van uw abonnement, onze klantendienst en andere administratieve activiteiten.

Questions Fréquentes

What is an e-scooter subscription?


A subscription simply means receiving an e-scooter for a duration defined by you. It is different from leasing: you will not need to sign a contract for 12-24-36 months, and you will not possess the device at the end of your subscription. We offer the flexibility of 'no-commitment', meaning that you can cancel your subscription any time - with only a one-month notice period. And we will take care of your device any time you need maintenance and repair - for free*!.
How can I order a STEP?


You can order your e-scooter easily by signing up on our website. You can click 'book now', pay the fee of the first month and select your delivery date. If you are not convinced, you can fill your contact details and we will reach out to you to explain our service and answer your questions.
What happens if my e-scooter breaks down?


If something goes wrong with your e-scooter, contact us with the details of the damage via WhatsApp (0486935284) or by email on info@ridestep.co. Depending on the issue, we will either schedule a repair on-spot or swap your broken device with a working one. We will make sure that your scooter always works!
What is the minimum contract duration and notice period?


You can end your subscription any time with one-month notice period. This means that the minimum subscription duration is 2 months.
How do I cancel my STEP subscription?


You can send us an email at info@ridestep.co to request the cancellation of your subscription. Based on the one-month notice period, our team will schedule a pick-up one-month after your request.
What if my scooter gets stolen?


In case of theft, please contact us immediately, by providing us the details, such as date, location and how the incident happened. You will need to report the theft to the police and send us the registered report within 48 hours of the incident. We will charge a deductible fee depending on your type of device. If you would like to continue your subscription, you will receive a new scooter within 48 hours after reporting, upon payment of the fee.
What is the activation-fee for?


We collect a one-off payment upon delivery. This activation fee covers the first delivery to your address, the following logistics costs for upcoming swaps and cancellation, all the repairs/maintenance during the duration of your subscription, our customer service and other administrative activities.
Is your question not listed here?


Read more here!

Frequently asked questions

What is an e-scooter subscription?


A subscription simply means receiving an e-scooter for a duration defined by you. It is different from leasing: you will not need to sign a contract for 12-24-36 months, and you will not possess the device at the end of your subscription. We offer the flexibility of 'no-commitment', meaning that you can cancel your subscription any time - with only a one-month notice period. And we will take care of your device any time you need maintenance and repair - for free*!.
How can I order a STEP?


You can order your e-scooter easily by signing up on our website. You can click 'book now', pay the fee of the first month and select your delivery date. If you are not convinced, you can fill your contact details and we will reach out to you to explain our service and answer your questions.
What happens if my e-scooter breaks down?


If something goes wrong with your e-scooter, contact us with the details of the damage via WhatsApp (0486935284) or by email on info@ridestep.co. Depending on the issue, we will either schedule a repair on-spot or swap your broken device with a working one. We will make sure that your scooter always works!
What is the minimum contract duration and notice period?


You can end your subscription any time with one-month notice period. This means that the minimum subscription duration is 2 months.
How do I cancel my STEP subscription?


You can send us an email at info@ridestep.co to request the cancellation of your subscription. Based on the one-month notice period, our team will schedule a pick-up one-month after your request.
What if my scooter gets stolen?


In case of theft, please contact us immediately, by providing us the details, such as date, location and how the incident happened. You will need to report the theft to the police and send us the registered report within 48 hours of the incident. We will charge a deductible fee depending on your type of device. If you would like to continue your subscription, you will receive a new scooter within 48 hours after reporting, upon payment of the fee.
What is the activation-fee for?


We collect a one-off payment upon delivery. This activation fee covers the first delivery to your address, the following logistics costs for upcoming swaps and cancellation, all the repairs/maintenance during the duration of your subscription, our customer service and other administrative activities.
Is your question not listed here?


Read more here!

 
 
Capture d’écran 2021-03-16 à 13.38.54.
Mask Group 2.png

Een trendy manier van vervoer

Wij bieden elektrische steps en e-fietsen aan die u altijd naar uw bestemming zullen brengen. Zolang uw abonnement doorloopt, swappen we uw step onmiddellijk als er iets kapot gaat, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het herstel of onderhoud. Gegarandeerde top klantenservice is onze prioriteit. We zijn altijd bereikbaar!