Disclaimer

Algemeen

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot de ridestep.co uitgevoerd door STEP Belgium BV. Door deze website te bezoeken, accepteert u gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden die volgen.

auteursrechten
De inhoud van de site is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de pagina's, site-inhoud en indeling zijn eigendom van STEP Mobility of zijn licentiegevers.

Handelsmerken, servicemerken en logo's
De handelsmerken, servicemerken en logo's ('merken') die op deze site verschijnen, zijn eigendom van STEP Mobility of haar licentiegevers. Het is gebruikers verboden om een ​​van de merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het relevante bedrijf.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel STEP Mobility redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, kunnen er soms fouten of weglatingen optreden. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst STEP Mobility uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw toegang. naar of gebruik van deze site.

Alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'zoals deze is' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen?
Als je vragen hebt over de ridestep.co, neem dan contact met ons op via info@ridestep.co.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

STEP Belgium BV heeft haar maatschappelijke zetel te Brixtonlaan 9/10, 1930, Zaventem, België